Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi

   

                                  AKILCI İLAÇ KULANIMI EKİBİ

 
KODU:K.KY.YD.91 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 27/04/2018 SAYFA NO: 1/1

 

 1. EKİBİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Güvenli İlaç Uygulamalarının Etkinliği
 • Gereksiz İlaç Kullanımın Engellenmesi
 • Antibiyotik Kullanımının Kontrol Altında Olması
 • Profilaksi’yi Etkin Gerçekleştirmek
 • İlaç Yan Etkileriyle İlgili Önlemler
 • Hasta Ve Yakınlarının Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitimi

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 

 1. Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet.            Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. EKİBİN YER ALAN KİŞİLER:

            –1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

            –1 Dahili Branş Uzmanı

            –1 Eczacı

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm. Dr. Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 Dahili Branş Uzmanı Uz.Dr.Zekeriya HANNARİCİ
3 Eczacı Ecz. Rabia Nevruzcan Salan

 

 

 

 

                  Hazırlayan

      KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

           

                 Kontrol Eden

    KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

               Onaylayan

               BAŞHEKİM

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1003