Antibiyotik Kontrol Ekibi

   

                                         ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

 
KODU:K.KY.YD.98 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 01 REVİZYON TARİHİ: 02/04/2018 SAYFA NO: 1/1

 

1.Antibiyotik Kontrol Ekibinde,

Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi branşlardan bir uzman, Pediatri uzmanı ve Eczacı’ dan oluşur

2.Antibiyotik kontrol kurulu Görev ve yetkileri:

  • Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
  • Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
  • Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
  • MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
  • Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
  • Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
  • Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak

 

 3.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Enfeksiyon Doktoru Uzm.Dr .Burcu Deniz YAYLA
3 Cerrahi Branş Uzmanı Uzm.Dr. Ramazan SARI
4 Pediatri Branş Uzmanı Uzm. Dr.Diana KARACA
5 Eczacı Ecz Mehmet  Emin KOCAKAYA

 

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1006