Pembe Kod Ekibi

   

                    PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 
KODU:K.KY.YD.93 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 27/04/2018 SAYFA NO: 1/1

 

 

Pembe Kod Sorumluları Ekibi:

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya

kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı,

güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşur.

  1. Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :
  • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
  • Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
  • Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
  • Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
  • Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
  • Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.
  • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
  1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını

yürütür.  Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan pembe kod çağrılarını ve vaka

bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları

toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı

kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime

gönderilir.

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

  1. Pembe kod Komitesinde Yer Alan Kişiler:

 

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm. Dr. Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Leyla TEKER
4 Sorumlu Hemşire Volkan TİMUR
5 Sivil Savunma Sorumlusu Behçet ŞANCİ
6 Teknik Servis Sorumlusu Fesih YILMAZ

 

 

 

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

 

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:

Başhekim

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1012