Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

   

                    KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 
KODU: K.KY.YD.102 YAYIN TARİHİ: OCAK 2016 REVİZYON NO: 01 REVİZYON TARİHİ: 27/04/18 SAYFA NO: 1/2

Kırmızı kod; hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.

Hastanede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

Hastanenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrollleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uyarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır. Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir.

Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.

Sorumluluk alanı, kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

Yapılan kırmızı kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

Tutulan kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Yangının çıktığı tarih ve saat
  • Yangının çıktığı yer
  • Yangının başlama nedeni
  • Çevrede oluşan olumsuzluklar
  • Yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri

Kayıtlar Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilmelidir.

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır.

Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.

Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

  1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.

Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

  1. Komite Yer Alan Kişiler:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
 1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm. Dr. Ejder Kamil ÖZTÜRK
 2 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
 3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Leyla TEKER
 4 Kalite Yönetim Direktörü Volkan TİMUR
 5 Psikolog Songül SARSIK
 6 Sivil Savunma Sorumlusu Behçet ŞANCİ
 7 Teknik Servis Bölüm Sorumlusu Fesih YILMAZ

 

 

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

 

 

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

 

Onaylayan:

Başheki

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1014