Akılcı İlaç Kullanımı Politikamız

Doğru tanı koymak.
Tedavi için kullanılan ilacın; uygun doz, süre ve doğru yoldan verilmesini sağlamak.
İlaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirmek.
İlaç kullanımı esnasında ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastaları bilgilendirmek, yan etkileri izlemek ve bildirmek.
Çoklu ilaç kullanımlarında ilaç- ilaç etkileşimleri ve ilaç – gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek.
Alternatif tedavi planları uygulayabilmek.Etkinlik-maliyet oranlarını dikkate almak.
Hasta ihtiyaçlarını ve kaynak kullanımını optimum şekilde dengelemek.
Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun çalışmak.
Akılcı İlaç Kullanım ekibini konu ile ilgili bilgili ve tam donanımlı duruma getirmek.
Eğitim ve görsel araçlar yardımıyla tüm sağlık çalışanları ve hastalarımıza yukarıda sayılan maddeleri benimsetmek ve uygulamalarını sağlamak.

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=102