Hasta&Hasta Yakınlarının Görüşlerinin Alınması Ekibi

HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİN

ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ EKİBİ

baklogo
KODU:KY.YD.95 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 03 REVİZYON TARİHİ: 11.05.2018 SAYFA NO: 1/1

 

1.AMAÇ:

  • Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalarımızla hasta yakınlarının öneri ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu bağlamda gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
  • Her hafta Perşembe günü Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından açılmakta görüşler ve şikâyetler değerlendirilmektedir.
  • Hastanemizden hizmet alan yatan ve ayaktan tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını kapsamaktadır.

2.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

  1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm.Dr.Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 Kalite Yön. Direktörü Volkan TİMUR
3 Psikolog Songül SARSIK
4 Hasta Hakları Birim Çalışanı —-

 

                        Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

                      Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1020