Atık Yönetimi Ekibi

   

                                            ATIK YÖNETİM EKİBİ

 
KODU:K.KY.YD.97 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 05/04/2018 SAYFA NO: 1/1

 

 1. Atık Yönetim Biriminin Teşkili:

Hastane bünyesinde tıbbi, evsel ve geri dönüşümlü atıkların atık politikasına uygun olarak toplanması ve bertarafının sağlanması için Atık Yönetim Birimi kurulur.

 • Tıbbi Hizmetlerden
 • Kalite Yön. Direktörü
 • Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
 • İdari Hizmetler Yöneticisi
 • Hast. ve Mikrobi. Uzm
 • Biyokimya Uzmanı
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.
 • Atık Yönetim Sorumlusu
 1. Atık Yönetim Biriminin Görevleri:
 2. Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içerenTıbbi Atık Yönetim Planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlar.
 3. Atık yönetimi ile ilgili eğitimleri planlamak.
 4. Denetim rapor ve kayıt çalışmalarını yapmak.
 5. Atık yönetimi için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanı belirlemek ve kullanılmasını sağlamak.
 6. Atık azaltma stratejisi geliştirmek.
 7.  Birim olağan durumlarda 2 ayda bir, olağanüstü durumlarda derhal toplanır. Atık yönetim sorumlusunun belirlediği gündeme göre kararlarını alır ve uygulamaya koyar.

          3.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm.Dr  Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 Kalite Yön. Direktörü Rengin DİNÇ
3 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
4 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Rengin DİNÇ
5 Atık Yönetim Sorumlusu Yunus DEMİRBAŞ

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1027