RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

 

RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yayın Tarihi 11.05.2018
Dokümantasyon No KKU.GT.FR.40
Revizyon Tarihi
Revizyon No 01
Sayfa No 01
 

BİRİMİ: Risk Yönetimi Birimi

GÖREV ADI: Risk Yönetimi

AMİR VE ÜST AMİR: Hastane Müdürü, Başhekim

GÖREV DEVRİ: Risk Yönetim Ekibi

GÖREVİN AMACI:

Sağlık kurum ve kuruluşlarında risklerin azaltılması için hizmet sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir.

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR;

·         Tesis içerisindeki hasta, hasta yakını, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri tanımlar.

·         Tespit edilen tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak önleyici faaliyetleri başlatır.

 

·         Tesis içerisinde meydana gelen kazalar ve olaylar ile ilgili kayıt tutar ve bunların sonucunda önleyici tedbirleri planlar.

·         Potansiyel risk olan teçhizatların (asansör, basınç kazanları vb.) bakım kayıtlarını kontrol eder ve zamanında yapılmasını sağlar.

·         Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalığı konusunda eğitim ihtiyacını tespit eder ve Eğitici Ekibe bildirir.

·         Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.

 

YETKİLER:

 

·         Hastanede oluşabilecek riskleri tespit etmek, değerlendirmek, gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

 

SORUMLULUK VE UYUM:

Birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum söz konusudur. Alınan eğitim ile yapılan iş mahiyet açısından örtüşmektedir.

KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Leyla TEKER
4 Kalite Yön. Direktörü Volkan TİMUR
5 Teknik İşler Sorumlusu Fesih YILMAZ
6 Sivil Savunma Sorumlusu Behçet ŞANCİ
HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
 

Kalite Yönetim Birimi

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Başhekim

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=1249