Dahiliye Kliniği

Eren BEKTAŞ

Doğum Tarihi: 07.07.1986

Doğum Yeri KEÇİÖREN-ANKARA

Medeni Durumu EVLİ

İş Bilgileri

Mayıs 2011 – Ekim 2013 55.Mknz.P.Tug. Merkez/KIRKLARELİ Revir Doktoru

Ekim 2013 – Aralık 2017 Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları B.D Uzmanlık Öğrencisi

Aralık 2017 – Nisan 2018 Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İç

Hastalıkları Uzman Doktor

Nisan 2018- Malazgirt Devlet Hastanesi İç

Hastalıkları Uzman Doktor

Eğitim Bilgileri:

1992-1997 Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu

1997-2000 Kalaba Ortaokulu

2000-2004 Atatürk Anadolu Lisesi

2004-2010 Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 

 

 

Zekeriya HANNARİCİ

Doğum tarihi ve yılı : 01.01.1984/Muradiye
Yabancı dil bilgisi :İngilizce
Görev yeri: Malazgirt Devlet Hastanesi
İletişim bilgileri ( e-posta adresi) :hannarici@hotmail.com
Zekeriya hannarici,1984 yılında Van ili Muradiye ilçesi doğudu. İlkokul, ortaokul eğitimimi Çaldıran ve Muradiye ‘de , lise eğitimimi de Diyarbakır Fen Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Mecburi göreve 13.09.2010 tarihinde Van Gevaş Devlet Hastanesi’nde başladı. Sonrasında Özalp Aşağı Sağmalı Köyü Aile Sağlığı Merkezi , Muradiye Uluşar Köyü Aile Sağlığı Merkezi, Van Merkez 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaptı .2013 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimime başladı. Mart 2017 tarihinde uzman hekim unvanımı aldı. Mayıs 2017 tarihinden itibaren Malazgirt Devlet Hastanesi’nde İç Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitesi’dir.

Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin içinden doğmadır.

Karın ağrısı olan hastamız da sindirim sistemi problemi olan da, iştahsızlığı olan da, öksürüğü olan da öncelikle Dahiliye Polikliniği’ne başvurmaktadır. Doğrusu da genel yaklaşım, hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

İç hastalıkları Uzmanı tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümüne direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır.

Özetle erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi İç Hastalıkları Birimidir.

İç Hastalıkları Bölümü ( DAHİLİYE ) şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları,kan hastalıkları, sindirim sistemi (mide ve barsaklar)hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları ve şişmanlık gibi problemlerinizde başvurmanız gereken bir bölümdür.

Dahiliye bölümümüzde ayrıca her yaşa, cinse ve şikayetlere göre özel ayarlanmış check up programları ve el, ayak terlemeleriyle ilgili tedaviler de uygulanmaktadır..

El Terlemesi

El terlemesi kişiler için çok can sıkıcı bir konu olabilir. Eli çok terlediği için el sıkışmaktan çekinen birçok insan olabilir.

Fazla terlemenin nedenleri:

 • Hanımların menopoza girdiği dönemlerde,
 • Troid bezi fonksiyon bozuklukları (Guatr),
 • Şeker düşmesi veya çıkması,
 • Tüberküloz (verem) gibi kronik infeksiyon hastalıkları,
 • Tümör hastalıkları,
 • Nörolojik hastalıklar,
 • Obezite (şişmalık),
 • Psikolojik faktörler.

İyontoforez Tedavisinin Prensipleri

Eller yarısına kadar musluk suyu ile doldurulmuş kap içine sokulur. Kabın içinde (+) veya (-) elektrotlar bulunmaktadır. Özel bir alet ile elektrotlara doğru akım (20mA) verilir. Bu seanslar 15 – 20 gün ve 25 dakika tekrarlanır. Seansların sonucunda hastaların %90’ına varan bir kesiminde terlemede belirli azalmalar görülür. Daha sonra haftada bir defa yapılan seanslar terlemenin tekrar başlamaması için yeterlidir. Bu tedavi, dahiliye uzmanları eşliğinde uygulanmaya başlanmıştır. Terleme şikayetleri olan kişilerin ilk önce bu tür bozukluklarının olup olmadığını araştırmak, varsa tedavi etmek gerekir. Bu nedenle bu tür şikayetleri olan kişilerin dahili bir kontrolden geçirilmesi gerekir. Hiçbir nedeni olmayan lokal el ve ayak terlemelerinde ise basit bir tedavi olan İyontoforez çok büyük faydalar sağlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu yöntemin %90’lara varan bir başarı sağladığını ve diğer tedavi yöntemlerine göre hem yan etki hem de kolaylık açısından çok büyük avantajlarının olduğunu göstermiştir. Bu tedaviden fayda göremeyen hastalara ağızdan ilaç tedavisi bundan da fayda göremeyenlere cerrahi tedavi uygulanabilir. İlaç tedavisinin ağız kuruluğu, denge bozukluğu, görme bozukluğu gibi ciddi sistematik yan etkileri vardır. Cerrahi tedavi ise endoskopik yöntem ile yapılan ve çok da basit olmayan bir girişimdir.

Kimlerde Uygulanamaz

 • Hamile kadınlar,
 • Kalp pili olanlar,
 • Metal ortopedik implant taşıyanlar dışında herkese uygulanabilir.

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=359