Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

 

Azize BAVLİ

Doğum Yeri ve Tarihi: Cizre 1984

Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce

Görev Yeri: Malazgirt Devlet Hastanesi

Görevi: Aesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

İletişim Bilgileri: azizebavli@hotmail.com

1984 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Gaziantep Ömer Humanızlı İlköğretim Okulu’nda okudu. Ortaokul ve Liseyi Gaziantep Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu ve birincilikle mezun oldu. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 30/06/2008 tarihinde mezun oldu. 16/09/2008-13/12/2010 tarihleri arasında Şanlıurfa Birecik Babahat Sağlık Ocağı’nda Pratisyen Hekim, 14/12/2010-21/06/2011 tarihleri arasında Şanlıurfa Birecik 022 Nolu Aile Hekimliği Birimi’nde Aile Hekimi olarak görev yaptı.10/08/2012 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 17/11/2016 tarihinde Uzman Dr ünvanını aldı.31/01/2017 tarihinde TC Sağlık Bakanlığı Muş Malazgirt Devlet Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak göreve başladı. Malazgirt Devlet Hastanesi’nde 31/01/2017 tarihinden beri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Anestezi polikliniğinde preoperetif ve anestezi ile ilgili her türlü değerlendirme, görüşme, ameliyathanede uygulanan her türlü girişimin anestezi ve ameliyathane prosedürleri açısından takibi, ameliyathane dışında uygulanan tanısal, cerrahi veya ağrılı girişimlerde anestezi ve analjezi uygulaması.

TÜM ANESTEZİ UYGULAMALARI

  • Anestezi polikliniğinde preoperetif ve anestezi ile ilgili her türlü değerlendirme, görüşme
  • Ameliyathanede uygulanan her türlü girişimin anestezi ve ameliyathane prosedürleri açısından takibi
  • Ameliyathane dışında uygulanan tanısal, cerrahi veya ağrılı girişimlerde anestezi ve analjezi uygulaması
  • Ameliyathane içi ve dışı analjezi ve sedasyon uygulamalarında hastane ekibinin eğitimi
  • Postoperetif analjezi ve ameliyat sonrası hasta takibi
  • Acil müdahalelerde yardım ve gerekirse yönetim
  • Code-blue (acil durum) ekibine destek
  • Gerekli görülen konularda hasta broşürleri hazırlamak ve eğitim vermek (Anestezide Sık Sorulan Sorular, Anestezi Sonrası Dönem, Doğum ve Anestezi, Çocuklarda Anestezi, Günübirlik Anestezi Uygulamaları….)

HİZMET ALANLARI / HİZMET SAATLERİ:

Pazartesi – Cuma: 08:30-18:00

Cumartesi : 08:30-13:00

Elektif ve acil hizmet : 24 saat

BÖLÜM KULLANIMINDA OLAN TEKNİK OLANAKLAR:

Gelişmiş, son teknoji anestezi cihazları, monitörler, infüzyon cihazları

Her türlü donanıma uygun amaliyathane odaları

Anestezi uygulamalarına müsait USG

Fiberoptik entübasyon ve zor hava yolu uygulamaları için donanımlı araba

TEE

Pediatrik vakalarda anastezik açıdan müdahaleler için her türlü malzemenin bulunduğu özel araba

Uyanma ve takip ünitesi ve bu ünite içinde tüm malzemelerin bulunduğu depo

Narkotik ilaçların takibi için özel olarak oluşturulmuş sistem

Preop hastaların görülebilmeleri için poliklinik hizmetlerinin ve ufak girişimlerin yapılabileceği ünit

Tüm hastalara uygulanan hasta kontrollü analjezi (PCA)

ÜNİTELER / BİRİMLER:

Ameliyathaneler, poliklinik, servis, acil, küçük müdahale odaları, tanısal girişimler dahil olmak üzere tüm hastanede hizmet verilir.

LABORATUVAR:

Hastaların tanı, tedavi ve anestezi uygulamaları için laboratuvar bölümü ile birlikte çalışır. Gerekli tüm istem ve takipleri yapar. Takip ettiği hastalarda yapılan kan ve kan ürünleri transfüzyonu prosedürlerini uıygular ve takip eder.

AMELİYAT / İŞLEM / GİRİŞİMLER:

Tüm Anestezi uygulamalarını yapar:

Entübasyon, santral ven ve arter kanülasyonları, sıvı ve kan tedavisi için gerekli girişimler, ağrı tedavisi, zor hava yolu uygulamaları, periferik ve santral tüm sinir blokları, mekanik ventilasyon uygulaması, bölümlere ve hastaya spesifik tüm anestezi ve analjezi uygulamalarını yapar.

TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR:

Takip ettiği hastaların postoperatif ağrı tedavisi, kronik ağrı hastaları için basamak tedavisi

Preoperatif dönemde hastanın operasyona hazırlanması sırasında mevcut ve ilave hastalıklarının teşhis, tedavi ve amaliyata uygunluk açısından yönetimi ve hazırlanması.

Peroperetif yeni gelişebilecek bozuklukların teşhis ve tedavisini planlamak.

Bütün bu işlemler yanında hastanın amaliyatının da olabilecek en düşük riskte gerçekleşmesini sağlamak için takip ve anestezi uygulamları.

ÖZELLİKLİ HİZMET ALANLARI:

Tüm bölümlere ve hastalıklara spesifik analjezi, anestezi, acil uygulamalar

Narkotik uygulamalar gibi kaydı ve takibi önemli olan ilaçlarda kontrol ve eğitim

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=894