Ruh Sağlığı & Hastalıkları

 

 

 

 

Adı soyadı: Gözde GÜLTEKİN

Yabancı dil bilgisi: İngilizce

Görev yeri: Malazgirt Devlet Hastanesi

İletişim bilgileri (e-posta adresi): gozdee_gultekinn@hotmail.com

1988 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Tekirdağ’da gördü. 2006 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu. 2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 2017 tarihinde uzman hekim unvanını aldı. Mayıs 2017 tarihinden itibaren Malazgirt Devlet Hastanesi’nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta.

 

Ruh Sağlığı & Hastalıkları

Psikiyatri, insan davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimidir.

Bir tıp dalı olan psikiyatri nörobilim, farmakoloji, biyokimya, psikoloji ve tıp alanları ile iç içedir. Nörolog ve diğer branşlardan farklı olarak psikiyatristler doktor-hasta ilişkisinde uzmanlaşmış ve psikoterapinin farklı yollarla kullanımı ile diğer tedavi edici iletişim teknikleri üzerine eğitim almışlardır.

Psikiyatristler ayrıca psikologlardan aldıkları eğitimle ayrılırlar. Tüm diğer tıp alanları için gerektiği gibi temel tıp eğitimi aldıktan sonra psikiyatri uzmanlık dalını seçerler. Hekim olan psikiyatri uzmanı ruhsal bozuklukların tanısını yapmak ve tedavisini üstlenmekte yetkili ve sorumludur.

Psikiyatristler hastalarına gerektiğinde fizik muayene yapabilirler, laboratuvar testlerini isteyebilirler, tanı ve ayırıcı tanıya yönelik nörogörüntüleme araçlarını kullanabilirler, psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulayabilirler veya diğer psikiyatrik incelemelerden geçirebilirler.

Psikiyatrinin tanı ve tedavisini yaptığı hastalık grupları aşağıda sıralanmıştır.

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Kişilik Bozuklukları
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Akut ve Posttravmatik Stres Bozukluğu
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları (Vajinismus, Premature Ejekülasyon, Psikojenik Erektil Disfonksiyon vb.)
 • Uyku Bozuklukları (Uykusuzluk, Aşırı Uykululuk, Parasomniler vb.)

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=912