Çalışan Hakları & Güv. Komitesi

 

                            ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.104 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 11 REVİZYON TARİHİ: 27/04/18 SAYFA NO: 1/1

 

1-KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 1. Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 3. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 6. Sağlık taramalarının yapılması,

           

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 

 1. Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan   faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm.Dr. Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Leyla TEKER
4 Kalite Yön. Direktörü Volkan TİMUR
5 Enfeksiyon Hemşiresi Gülbahar ALTUNGÜL
6 Çalışan Güvenliği Birim Psikolog Songül SARSIK
7 Hekim Uz.Dr. Ramazan SARI
8 Laboratuar Sorumlusu Mehmet ŞAN
9 Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Murat DİNÇ
10 Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Enes LALE
11 Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Ruken AKÇA
12 Röntgen Sorumlusu Çağla YÜZER
13 Doğumhane Sorumlusu Hatice TEKİN
14 Genel Cerrahi ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Merve AKTEKİN
15 Çocuk ve Dahiliye Servisi Sorumlusu Nebahat TAŞKIN
16 Diyaliz Sorumlusu Derya ÇAKAL

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=965