Tesis Güvenliği Komitesi

 

                                 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.106 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 20/05/2018 SAYFA NO: 1/1
 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 2. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 3. Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması
 4. Kurumda Can ve mal güvenliğinin sağlanması
 5. Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 6. Atık yönetimi çalışmaları
 7. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 8. Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3AYDA BİR

 

 1. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

 

 1. Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:
NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Uzm. Dr. Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Leyla TEKER
4 Kalite Yön. Direktörü Volkan TİMUR
5 Teknik Servis Sorumlusu Fesih YILMAZ
6 Güvenlik Amiri Burhan YILDIRIM
7 Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu Behçet ŞANCİ
8 Tıbbi Cihaz Sorumlusu Sırrı ŞAHİN
9 Bölüm Kalite Sorumlusu Nebahat TAŞKIN
10 Bölüm Kalite Sorumlusu Ruken AKÇA

 

 

 

 

Tesis Güvenliği’ne Bağlı Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

 

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Teknisyen Fesih YILMAZ
2 Anestezi Mehmet ERDİNÇ
3 Sterilizasyon Ruken AKÇA
4 Laboratuar Mehmet ŞAN
5 Diyaliz Derya ÇAKAL
6 Yoğun Bakım Murat DİNÇ
7 Radyoloji Çağla YÜZER
8 Ambar Kemal ENGİN
9 Biyo medikal Sırrı ŞAHİN

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=969