Hasta Güvenliği Komitesi

   

                                        HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.103 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 20/07/2017 SAYFA NO: 1/2
         

 

 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 2. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 3. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 4. İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 5. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 6. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 7. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 8. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 9. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 10. Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 11. Hastaların Güvenli transferi
 12. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 13. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 14. Enfeksiyonların önlenmesi
 15. Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

 

B.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR

 

GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 

1.Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

2.Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan             faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

3.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 • Tıbbi Hizmetler Yöneticisi                 İdari Hizmetler Yöneticisi
 • Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi        Kalite Yönetim Direktörü
 • Cerrahi Branş Uzmanı                      Dahili Branş Uzmanı
 • Laboratuar Branş Uzmanı                 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı
 • Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu       Eczacı
 • Bölüm Kalite Sorumlusu                    Psikolog

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

 

 

 

 

                                HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.103 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 20/07/2017 SAYFA NO: 2/2

 

 

 

 

 

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Uzm.Dr. Ejder Kamil ÖZTÜRK
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Hüseyin HAYDAROĞULLARI
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Leyla TEKER
4 Kalite Yön. Direktörü Volkan TİMUR
5 Cerrahi Uzman Op.Dr. Ramazan SARI
6 Dâhili Uzman Uz.Dr.Zekeriya HANNARİCİ
7 Laboratuar Sor. Mehmet ŞAN
8 Hastane Bilgi Sist. Sorumlusu Mevlüt AKNUR
9 Eczacı Ecz. Rabi Nevrozcan SALAN
10 Hasta Güvenliği Birim Sor. Songül SARSIK
11 Psikolog Songül SARSIK
12 Bölüm Kalite Sorumlusu Nebahat TAŞKIN
13 Bölüm Kalite Sorumlusu Esra AKDAĞ BİÇEN

 

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Share This:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.malazgirtdh.gov.tr/?page_id=971